Công Trình Công ty Bando- KCN Thăng Long2- Hưng Yên