Công trình nhà ăn Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh

Hoàn thành dự án: Thi công lắp đặt trên 200 chỗ ngồi tại khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh.
Thời gian thi công: Tháng 11/2020
Số lượng chỗ ngồi: >200 chỗ
Công trình sử dụng sản phẩm:
– Bàn ăn công nghiệp
– Ghế ăn