khách hàng đã thi công

Công trình tiêu biểu

Phòng dự án Đa Lợi xin gửi tới quý khách hàng những công trình tiêu biểu chúng tôi đã thi công với sản phẩm Bàn ăn công nghiệp :

Hình ảnh thi công bàn ăn công nghiệp thực tế 01

Hình ảnh thi công bàn ăn công nghiệp thực tế 01

Hình ảnh thi công bàn ăn công nghiệp thực tế 02

Hình ảnh thi công bàn ăn công nghiệp thực tế 02

Hình ảnh thi công bàn ăn công nghiệp thực tế 03

Hình ảnh thi công bàn ăn công nghiệp thực tế 03

Hình ảnh thi công bàn ăn công nghiệp thực tế 04

Hình ảnh thi công bàn ăn công nghiệp thực tế 04

Và còn rất nhiều công trình lớn nhỏ khác mà http://banancongnghiep.net đã thi công tại Miền Bắc và toàn Việt Nam