Thi công bàn ăn tại Công Trình Đạo – Yosughi

Thi công lắp đặt sản phẩm bàn ăn công nghiệp
Công trình trình thi công sử dụng sản phẩm:
Loại bàn ăn:
Loại ghế: Ghế tựa Hòa Phát G36

Việt Nội Thất thi công lắp đặt hoàn thiện bàn ghế ăn công nghiệp tại Yosughi.